English

 Festivalio "Baltica 2014" tema „LAIMĖ

Laimė yra visą žmogaus gyvenimą, jo veiklas integruojantis principas, suteikiantis jam vertę. Laimės troškimas, jos ieškojimas yra žmogaus gyvenimo variklis.

Viena iš svarbiausių laimės sąlygų – gyventi ir klestėti savo namuose, darnioje šeimoje, paveldėtoje ir nuolat gimstančioje kultūroje, savo Tėvynėje.

Remdamiesi skirtingomis tradicijomis festivalyje kalbėsime apie laimę, dalią, likimą, apie tai, kaip laimę prisišaukti ir neišleisti jos iš rankų, kaip pasirinkti savo kelią, sulaukti sėkmės asmeniniame gyvenime, šeimoje, ūkyje, kaip pasitikti gimstantį vaiką, kaip elgtis vedybų, įkurtuvių apeigose, kokių papročių laikytis metinių švenčių laiku, kad išsaugotum gerovę ir išvengtum nelaimių.