English

BALTARUSIJA

Folkloro grupė VYTOKI
 Vadovė Nikolaj Yaskevich

Bresto apskrities Lunineco rajono Diatlovo miestelio kultūros namų folkloro kolektyvas „Vytoki“ (liet. Ištakos) 2000 m. subūrė tikrus autentiško folkloro mylėtojus, kurie aktyviai įsijungė į rajono kultūrinę veiklą. Šiuo metu grupę sudaro 8 kūrybingi nariai, kurie baltarusių folklorą propaguoja dvejopai – kaip sceninį stilizuotą žanrą ir kaip tradicinės liaudies kūrybos ritualą. Pagrindinę repertuaro dalį sudaro senovinės Polesės krašto dainos, kurios yra dvibalsės ir tradiciškai atliekamos su pobalsiais. Programose archajiškas dainas papildo buitiniai šokiai, pasakos, vietinė poezija ir humoras.

Pastaraisiais metais „Vytoki“ itin aktyviai dalyvavo masiniuose tradiciniuose renginiuose, kuriuose kolektyvas sėkmingai pristatė rekonstruotus kalendorinių ir šeimos švenčių ritualus. Paminėtinos Kalėdų, Užgavėnių, Pavasario šauktuvių, Joninių, derliaus nuėmimo švenčių, sužieduotuvių ir vestuvių apeigų programos. Kolektyvas yra žinomas ir gerbiamas apskrityje bei respublikoje. Ansambliečiai dalyvavo apskrities televizijos programose, televizija filmavo ir transliavo jų atliekamas apeigas, kūrė apie jas filmus. Kolektyvas aktyviai dalyvavo įvairiuose etnokultūrinių tradicijų festivaliuose ir konkursuose.

Folkloro grupės nariai dėvi rankų darbo tautinius kostiumus, kurių pagrindiniai akcentai yra kryželiu siuvinėti marškiniai, sijonai su kaspinėliais. Patys ansambliečiai yra puikiai audžiantys ir siuvinėjantys liaudies meistrai. 

 

Folklore group ETNASUPOLKA
 Vadovė Tatjana Plodunova 

Baltarusijos valstybinio kultūros ir meno universiteto Etnologijos ir folkloro katedros folkloro ansamblis „Etnasupolka“ (liet. Etninė bendrija) suburtas 2004 m.universitete įkūrus etnofonologijos katedrą. Tai savotiška Etnologijos ir folkloro katedros vyriausiosios dėstytojos Yatjanos Plodunovos kūrybinė etnofonologinė dirbtuvė. Dabartinio ansamblio nariai yra nuo 2010 m. studijuojantys, daug ekspedicinės patirties turintys studentai. Gluboko (Vitebsko sr.), Akciabrskio, Vetkos (Gomelio sr.), Liubanės (Minsko sr.), Pinsko (Bresto sr.) ir kituose rajonuose stebėtos ir užfiksuotos tradicijos tapo kolektyvo kūrybinės veiklos pagrindu.

Ansamblis miestuose organizuoja ir demonstruoja daugelį kalendorinių švenčių – Kalėdas, Užgavėnes, Pavasario šauktuves, Velykas, Jonines, dalyvauja autentiškose liaudiškose šventėse, folkloro festivaliuose, vakaronėse. Kolektyvas atlieka kalendorines, apeigines šeimos dainas, šokius, žaidimus, griežia autentiškais baltarusių muzikos instrumentais (dūdele, smuiku, diatoniniais cimbolais, būgneliais). Ansambliečių kostiumai reprezentuoja autentišką regioninę Malarytos (Bresto sr.), Rudabelskio, Kalinkavičų, Čačersko (Gomelio sr.) rajonų aprangą.