Baltica 2017 - Portugalija

 
 
English

PORTUGALIJA


Minho folklorinių šokių ir dainų grupė

Vadovas Joaquim Manuel Pinto


1980 m. keletas folkloro entuziastų, kilusių iš Minho regiono šiaurinėje Portugalijos dalyje ir gyvenančių sostinėje Lisabonoje, subūrė folkloro grupę. Jos nariai tyrinėja ir populiarina šio krašto liaudies dainas, šokius, papročius, amatus, tautinius kostiumus, religinę ir pasaulietinę muziką, muzikos instrumentus. Kolektyvas nuo pat įsikūrimo pradžios aktyviai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose folkloro festivaliuose ir kituose renginiuose Vokietijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Vengrijoje, Italijoje, Lenkijoje, Maroke, Brazilijoje, Japonijoje. 1997 m. Prancūzijoje grupė buvo pripažinta autentiškiausiu festivalio  Festival de Folklore du Monde dalyviu. Kasmet gegužės mėnesį Minho folklorinių šokių ir dainų grupė Portugalijos sostinėje organizuoja tarptautinį folkloro festivalį Cidade de Lisboa.

Minho šokėjai ir dainininkai dėvi įvairią 19 a. pab., kiekvieno žmogaus socialinį statusą rodančią tradicinę aprangą: šventinę jaunųjų, kasdienę ir šventadienę valstiečių, merginų ir moterų, darbinę, piemenų, žvejų, einančiųjų į mugę ir kt.