English

 

RENGĖJAI 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Lietuvos liaudies kultūros centras

Festivalio būstinė:
Lietuvos liaudies kultūros centras
Barboros Radvilaitės g. 8
01124 Vilnius 
Tel.: (8 5) 261 4467, (8 5) 243 7117
Fax. (8 5) 261 2607
El.p.:semetaite@llkc.ltsatkauskiene@llkc.lt

Panevėžio rajono savivaldybė  
   Rokiškio rajono savivaldybė  
   Trakų rajono savivaldybė  
  Utenos rajono savivaldybė  
   Varėnos rajono savivaldybė  
   Širvintų rajono savivaldybė