English

 UKRAINA

Folkloro grupė SERPANOK
 Vadovė Olena Gončarenko 

Sumai Antono Semenovičiaus Makarenkos vardo valstybinio pedagoginio universiteto jaunimo folkloro grupė „Serpanok“ (liet. „Migla“) yra įsikūręs 1996 m. Sumai – Ukrainos Sumų srities šalies šiaurėje (ribojasi su Černygovo, Poltavos ir Charkovo sritimis, rytuose – su Rusija) administracinis centras. Kolektyvo veikla paremta šios srities kaimo dainuojamosios kultūros tyrinėjimais ir sklaida. Sumų teritorija ypatinga tuo, kad čia susilieja kelių Ukrainos istorinių-etnografinių regionų (Centrinės Priednieprės, Siverščinos, Slabožanščinos), ribos, sukuriančios įvairialypį ir unikalų folkloro-etnografinį kraštovaizdį. Norėdamos įsisavinti vietos repertuarą (daugiausia apeiginio folkloro, tai pat ir lyrines bei humoristines dainas), jaunosios dainininkės stengiasi išlaikyti jo autentiškumą, atkurti dialektinį savitumą, vietinių dainavimo stilių tembrines, atlikimo manierų ypatybes. Vienas ryškiausių išlikusių regioninio kolorito elementų – vadinamasis apeiginis „ūkčiojimas“ („gukanje“).

Grupė „Serpanok“ nuo pat susikūrimo pradžios aktyviai dalyvauja įvairiuose Ukrainos ir tarptautiniuose folkloro festivaliuose, yra nacionalinių konkursų „Rudens spalvos 2010“, „Raudona rūta-2011” laureatė. Kolektyvas organizuoja ir rengia įvairius su folkloru, etnografija susijusius projektus, teminius koncertus, tradicines vestuves ir kt.