Baltica 2017 - Kūrybinė grupė

 
 
English

Kūrybinė grupė:

Kūrybinės grupės vadovė - Vida ŠATKAUSKIENĖ
Arūnas LUNYS
Rytis AMBRAZEVIČIUS
Eugenija VENSKAUSKAITĖ
 Jūratė ŠEMETAITĖ
Birutė IMBRASIENĖ
Audrius MICKEVIAČIUS
Vytautas MUSTEIKIS 
Giedrė PUODŽIUKAITYTĖ 

Organizacinė grupė:

Organizacinės grupės direktorius - Juozas MIKUTAVIČIUS
Milda JAKUBONIENĖ
Inga KRIŠČIŪNIENĖ
Vytautas KOMKA
Jonas RUDZINSKAS
Onutė ŠALTYTĖ 

Spaudos atstovas Juozas ŠORYS